Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

LINDESIGN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van LINDESIGN, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan LINDESIGN verstrekt.

LINDESIGN kan de

volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM LINDESIGN GEGEVENS NODIG HEEFT

LINDESIGN verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan LINDESIGN uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande dienstverlening.

HOE LANG LINDESIGN GEGEVENS BEWAART

LINDESIGN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

LINDESIGN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van LINDESIGN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw

browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag

op de website. LINDESIGN gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

LINDESIGN maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van LINDESIGN bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan LINDESIGN te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. LINDESIGN heeft hier geen invloed op.

LINDESIGN heeft Google geen toestemming gegeven om via LINDESIGN

verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar linda@lin-design.nl LINDESIGN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

LINDESIGN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LINDESIGN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde

handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LINDESIGN

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met LINDESIGN op via

linda@lin-design.nl. www.lin-design.nl is een website van LINDESIGN.

LINDESIGN is als volgt te bereiken:

Postadres: Eerste Sweelinckstraat 1-a1

Vestigingsadres: Eerste Sweelinckstraat 1-a1,1073 CK, Amsterdam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34314168

Telefoon:06-28870053

E-mailadres:linda@lin-design.nl