Portfolio M.T.S. Reclame en presentatie technieken CIBAP Zwolle. Cibap, de toonaangevende vakschool waar talentvolle studenten worden uitgedaagd uit te blinken als toekomstig beroepsbeoefenaar. Vak- en didactisch bekwame onderwijsgevenden moedigen de studenten aan hart, hoofd en handen in te zetten en zich te ontwikkelen in een uitdagende en praktijkgerichte leeromgeving. Wij beogen daarmee onze studenten te stimuleren zelfstandig te communiceren, na te denken en te handelen en zich zo te ontwikkelen tot zelfredzaamheid. De servicediensten ondersteunen de studenten en de onderwijsgevenden in het onderwijsproces. Het Cibap verbindt zich actief met de omgeving en de samenleving vanuit de overtuiging dat een op beroepsinhoud gebaseerd netwerk een meerwaarde heeft voor het onderwijs. Het Cibap vervult een zelfstandige, krachtig sturende en daarmee dienende schakelfunctie in dat netwerk. Onze kernwaarden Wij geloven in co-creatie met het creatieve beroepenveld. We weten dat daarvoor de 21ste century skills nodig zijn. Wij geven die vorm in vijf kernwaarden:

  • creativiteit
  • vakmanschap
  • ondernemendheid
  • communicatie
  • omgevingsbewustzijn
Deze kernwaarden vormen de basis van het creatieve vak. Alle vijf zijn ze essentieel in het creatieve proces en daarmee verantwoordelijk voor de toekomst